O Aftan Yararlanan Halka Açık Şirketler Dikkat!

HALKA AÇIK ŞİRKETLER GEÇMİŞ DÖNEMLERDE KASA/ORTAKLAR HESABI İÇİN AFLARDAN YARARLANDINIZ İSE DİKKAT EDİNİZ!

Bilindiği gibi, dönem dönem çıkarılan aflarda bilançolarda kasada ve ortaklarda gözüken hatta kasada ve ortaklarda gözükmeyip başka hesaplarda yer alan ama kasa ve ortaklar niteliğinde olan tutarlar da aftan yararlanarak kasa/ortaklar hesabı sıfırlanabiliyordu. Bilançolarda kasa/ortaklarda gözüken paralar kayden gözükmekle birlikte, genellikle fiilen kasa/ortaklarda böyle bir para yer almıyor. Kasada gözüken paralar ya ortaklara çıkıyor ya da şirketin kayıt dışı belgelendiremediği işlemleri için kullanılıyor. Normal koşullarda ortağa para aktarımı kar payı veya avans kar payı dağıtımı ile yapılıyor ve dağıtım yapılan tutar için %15 stopaj yapılarak vergisi ödeniyor. Ortak da elde ettiği bu kar payının yarısını şahsi Gelir Vergisi Beyanına dahil ediyor ve şirket bünyesinde yapılan tevkifat nedeni ile ödenen vergiyi mahsup ediyor.

Devamını Oku

Danıştay’ın Verdiği Bozma kararları ve 2 Nolu İhbarname

Uygulamada sıkça karşılaştığımız konulardan bir tanesi de, vergi mahkemesi kararına göre veya diğer yargı organlarının kararlarına göre düzenlenen ihbarnameler (bildirimler) vergi mahkemesinde dava konusu edilebilecek midir? Bu sorunun yanıtı çoğunlukla hayır olmalıdır. Çünkü,  2 nolu bu tip ihbarnameler esasında  213 sayılı VUK’a göre bir ihbarname niteliğinde değildir.[1] Bu ihbarnameler esasen, bildirim  özelliği taşımaktadırlar. 213 sayılı VUK’nun  34 ve izleyen maddelerinde ihbarname esası ayrıntılı olarak   açıklanmış bulunmaktadır.  35. madde hükmünde ihbarnamenin kapsamı ve içeriği ayrıntılı olarak belirtildikten sonra VUK 66 Seri Nolu Genel Tebliğde ihbarnamelerle ilgili  ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.[2]

Devamını Oku

2020 Asgari Ücreti Nasıl Belirlenecek?

Her yıl aralık ayının en önemli gündem maddelerinden birisidir asgari ücret. Çalışanların ve işverenlerin gözü açıklanacak asgari ücrette olur.

Çalışanlar, ellerine ne kadar para geçeceğini hesaplarken, işverenler işçilik maliyetlerinin ne kadar artacağını düşünüyor.

Devamını Oku

Madencilikte Kanun Yeniden Yazılacak

Uzun izin prosedürleri, orman bedellerinin ödenemeyecek seviyede yüksek olması, kamu kurumları arasındaki farklı uygulamalar, ruhsat güvencesinin ortadan kalkması ile öngörülemez hale gelen yatırım süreçlerinden şikayetçi olan madencilik sektörüne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sıfırdan yeni bir maden kanunu çıkarılması konusunda attığı adım umut oldu.

Devamını Oku